Máy xông hơi khô Homesteam

Máy xông hơi khô 4,5kw Homesteam MA-450HSK

Máy xông hơi khô 4,5kw Homesteam MA-450HSK

Mã: MA-450HSK 6,350,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 6kw Homesteam MA-600HSK

Máy xông hơi khô 6kw Homesteam MA-600HSK

Mã: MA-600HSK 7,150,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 8kw Homesteam MA-800HSK

Máy xông hơi khô 8kw Homesteam MA-800HSK

Mã: MA-800HSK 8,250,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw Homesteam MA-900HSK

Máy xông hơi khô 9kw Homesteam MA-900HSK

Mã: MA-900HSK 9,150,000 VNĐ