Máy xông hơi ướt HELO

Máy xông hơi ướt 6kw HELO HSN-60T1

Máy xông hơi ướt 6kw HELO HSN-60T1

Mã: HSN-60T1 127,000,000 VNĐ
Máy xông hơi ướt 7,7kw HELO HSN-77T1

Máy xông hơi ướt 7,7kw HELO HSN-77T1

Mã: HSN-77T1 133,000,000 VNĐ
Máy xông hơi ướt 9kw HELO HSN-95T1

Máy xông hơi ướt 9kw HELO HSN-95T1

Mã: HSN-95T1 187,000,000 VNĐ
Máy xông hơi ướt 12kw HELO HL-Pr120

Máy xông hơi ướt 12kw HELO HL-Pr120

Mã: HL-Pr120 195,000,000 VNĐ
Máy xông hơi ướt 9,5kw HELO HL-PrT95

Máy xông hơi ướt 9,5kw HELO HL-PrT95

Mã: HL-PrT95 177,000,000 VNĐ
Máy xông hơi ướt 14kw HELO HL-Pr140

Máy xông hơi ướt 14kw HELO HL-Pr140

Mã: HL-Pr140 205,000,000 VNĐ