Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000BTU 1 chiều SRK09CTR-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000BTU 1 chiều SRK09CTR-S5

Mã: SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5 6.500.000₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000BTU 1 chiều SRK12CT-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000BTU 1 chiều SRK12CT-S5

Mã: SRK12CT-S5/SRC12CT-S5 8.650.000₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều SRK18CS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều SRK18CS-S5

Mã: SRK18CS-S5/SRC18CS-S5 13.300.000₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều SRK24CS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều SRK24CS-S5

Mã: SRK24CS-S5/SRC24CS-S5 17.500.000₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều SRK19CSS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều SRK19CSS-S5

Mã: SRK19CSS-S5/SRC19CSS-S5 16.300.000₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều SRK25CSS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều SRK25CSS-S5

Mã: SRK25CSS-S5/SRC25CSS-S5 20.750.000₫

Sản phẩm mới