Máy xông hơi khô HARVIA

Máy xông hơi khô 6kw HARVIA BC-60

Máy xông hơi khô 6kw HARVIA BC-60

Mã: BC-60 14,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw HARVIA BC-90

Máy xông hơi khô 9kw HARVIA BC-90

Mã: BC-90 15,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 6kw HARVIA BC-60E

Máy xông hơi khô 6kw HARVIA BC-60E

Mã: BC-60E 20,000,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw HARVIA BC-90E

Máy xông hơi khô 9kw HARVIA BC-90E

Mã: BC-90E 21,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 6kw HARVIA M60E

Máy xông hơi khô 6kw HARVIA M60E

Mã: M60E 23,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw HARVIA M90E

Máy xông hơi khô 9kw HARVIA M90E

Mã: M90E 25,000,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw HARVIA BX-90E

Máy xông hơi khô 9kw HARVIA BX-90E

Mã: BX-90E 25,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 7kw HARVIA HGL700400

Máy xông hơi khô 7kw HARVIA HGL700400

Mã: HGL700400 120,000,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 6kw HARVIA SW60E

Máy xông hơi khô 6kw HARVIA SW60E

Mã: SW60E 33,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 10,5kw HARVIA BC-105E

Máy xông hơi khô 10,5kw HARVIA BC-105E

Mã: BC-105E 30,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 10,8kw HARVIA PC110EE

Máy xông hơi khô 10,8kw HARVIA PC110EE

Mã: PC110EE 65,000,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 11kw HARVIA HRKG 110

Máy xông hơi khô 11kw HARVIA HRKG 110

Mã: HRKG 110 75,000,000 VNĐ