Máy xông hơi khô COASTS

Máy xông hơi khô 6kw COASTS CA-60

Máy xông hơi khô 6kw COASTS CA-60

Mã: CA-60 8,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw COASTS CA-90

Máy xông hơi khô 9kw COASTS CA-90

Mã: CA-90 10,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 6kw COASTS CAM-60

Máy xông hơi khô 6kw COASTS CAM-60

Mã: CAM-60 15,100,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw COASTS CAM-90

Máy xông hơi khô 9kw COASTS CAM-90

Mã: CAM-90 17,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw COASTS LD-90

Máy xông hơi khô 9kw COASTS LD-90

Mã: LD-90 13,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 12kw COASTS LD-120

Máy xông hơi khô 12kw COASTS LD-120

Mã: LD-120 14,000,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 9kw COASTS HYB-90

Máy xông hơi khô 9kw COASTS HYB-90

Mã: HYB-90 15,500,000 VNĐ
Máy xông hơi khô 12kw COASTS HYB-120

Máy xông hơi khô 12kw COASTS HYB-120

Mã: HYB-120 17,000,000 VNĐ